1. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Kolik molekul je za normálních podmínek obsaženo v ideálním plynu o objemu 1 cm3? Jak dlouho by trvalo jeho vyčerpání, kdybychom za každou sekundu ubrali 106 molekul?

 (2,7.1019 molekul; 8,5.105 roků)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já