9. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Bomba obsahuje stlačený plyn při teplotě 20 °C a tlaku 3,76 MPa. Jak se změní jeho tlak, když polovinu množství plynu vypustíme a jeho teplota při tomto ději klesne o 10 °C?

 (1,82 MPa)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já