14. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Střední volná dráha molekuly oxidu uhličitého při tlaku 105 Pa je přibližně 3,9.10-8 m. Určete střední volnou dráhu molekul oxidu uhličitého při tlaku 107 Pa.

 (3,9.10-10m)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já