4. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Určete objem oxidu uhličitého o hmotnosti 1g při teplotě 21 °C a tlaku 1 MPa. Za daných podmínek (považujeme oxid uhličitý za ideální plyn).

 (5,56 10-5 m3)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já