7. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

7.Určete hmotnost chlóru o objemu 3 litry při tlaku 98,6 MPa a při teplotě 22 °C? Relativní molekulová hmotnost Cl2 je 70,914.

 (8,55 kg)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já