8. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Při normálním tlaku 101 325 Pa a teplotě 0 °C je objem vzduchu 8 l. Určete jeho objem při teplotě 20 °C a tlaku 100 000 Pa.

 (8,7 l)





 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já