5. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Vzduch o objemu 1 litr, který má teplotu 20 °C a tlak 101,325 kPa, stlačíme izotermicky na objem 0,1 litru a potom jej necháme adiabaticky rozepnout na objem 2 litry. Jaká bude výsledná teplota vzduchu, jestliže Poissonova konstanta je κ=1,4?

 (88 K)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já