7. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jakou účinnost má parní turbína, která dodá 1 kWh energie spálením uhlí o hmotnosti 0,5 kg a výhřevnosti 29.106 J/kg?

 (25 %)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já