14. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Vypočtěte teoreticky nejvyšší účinnost parního stroje, který odebírá páru při tlaku 1 MPa a teplotě 450 °C. Z válce proudí pára do kondenzátoru, který má teplotu 20 °C. Nižší teploty v kondenzátoru nelze dosáhnout.

 (59 %)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já