9. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Ocelový drát má délku 6 m, obsah příčného řezu je 3 mm2, E=0,20 TPa. Určete sílu, která způsobí jeho prodloužení o 5 mm.

 (0,5 kN)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já