12. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Smrkové dřevo má mez pevnosti v tlaku 50 MPa. Vypočtěte, kolik sloupků ze smrkového dřeva s průřezem o plošném obsahu 1 dm2 by uneslo bednění železobetonového stropu, který má délku 9 m, šířku 8 m a výšku 0,2 m, je-li součinitel bezpečnosti 10. Průměrná hustota železobetonu je 2800 kg/m3.

 (asi 8)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já