11. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Pro hnací hřídel stálého průřezu se dovoluje úhel zkroucení 0,25° na běžný metr délky hřídele. Vypočtěte průměr ocelového hřídele, který má přenášet výkon 30 kW při frekvenci otáčení 23,5 Hz, je-li modul torze 0,8.1011 Pa.

 (4,9 cm)


 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já