13. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Dřevěný nosník obdélníkového průřezu má šířku 10 cm, výšku 16 cm a délku 4 m. Nosník je ve vodorovné poloze podepřen na obou koncích. Vypočtěte průhyb, působí-li na nosník uprostřed tlaková síla 5000 N. Modul pružnosti dřeva je 10 000 MPa.

 (19,5 mm)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já