14. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Ocelový nosník délky 1 m s obdélníkovým průřezem o šířce 30 mm a výšce 200 mm je ve vodorovné poloze jedním koncem upevněn ve zdi. Jaká síla působí svisle na volný konec, jestliže průhyb dosáhl 5 mm? Modul pružnosti oceli je 220 GPa .

 (63 000 N)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já