7. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jakou délku musí mít železný drát zavěšený vertikálně, aby se přetrhl působením vlastní tíhy? Hustota železa je 7800 kg/m3, mez pevnosti železa je 314 MPa, tíhové zrychlení 9,81 m/s2.

 (4100 m)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já