8. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jak vysokou zeď můžeme postavit z cihel, které mají mez pevnosti 6 MPa? Hustota materiálu, ze kterého jsou cihly vyrobeny, je 2000 kg/m3, tíhové zrychlení 10 m/s2.

 (300 m)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já