1. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jaké je relativní prodloužení olověného drátu, α=2,9.10-5 K-1, při zvýšení jeho teploty z -5 °C na 46 °C?

 (o 0,15 %)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já