2. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Dvě tyče, železná (α=1,2.10-5 K-1) a zinková (α=2,9.10-5 K-1), mají při teplotě 0 °C stejnou délku. Zvýšíme-li jejich teplotu o 100 °C, je rozdíl délek 1 cm. Jaké délky tyčí při teplotě 0°C vyhovují této podmínce?

 (5,9 m)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já