3. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Hliníková nádoba má při teplotě 20 °C vnitřní objem 1 l. Jak se změní tento objem při zvýšení teploty na 80 °C, je-li v uvažovaném teplotním intervalu α=2,3.10-5 K-1?

 (zvýší se o 4,1 cm3)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já