8. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Dva pruhy, jeden zinkový a druhý ocelový, oba o síle 2 mm při teplotě 0 °C mají délku 60 cm a jsou pevně znýtované. Při jaké teplotě se délky liší o 1 mm ? Součinitel teplotní délkové roztažnosti zinku je α=3.10-5 K-1, Součinitel teplotní délkové roztažnosti železa je α=2.10-5 K-1.

 (167 °C)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já