4. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Mosazná koule má při teplotě 15 °C poloměr 0,020 m. Při které teplotě nepropadne kruhovým otvorem poloměru 0,0202 m, je-li α=1,8.10-5K-1?

 (>570 °C)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já