5. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jaká bude délka kolejnice, která při 0 °C má délku 25 m, při změně teploty z -30 °C na +30 °C? Koeficient délkové roztažnosti oceli je 1,2·10−5 K−1

 (25,009 m)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já