11. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Měděná koule má při teplotě 18 °C poloměr 5 cm. Vypočtěte objem koule po ohřátí na teplotu 250 °C. Součinitel teplotní délkové roztažnosti mědi je α=1,7.10-5K-1

 (530 cm3)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já