6. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jakou hustotu má rtuť při teplotě 100 °C, známe-li β=1,8.10-4 K-1 a hustotu při 18 °C 13 551 kg/m3.

 (13 350,987 kg/m3)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já