10. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Kapilárou o průměru 4 mm bylo odměřeno 100 kapek lihu hmotnosti 1,81 g. Stejný počet kapek vody téže teploty měl hmotnost 6,26 g. Určete povrchové napětí lihu, je-li povrchové napětí vody ve styku se vzduchem 73 mN/m.

 (21 mN/m)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já