12. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Určete hmotnost vody, která vystoupí v kapiláře o vnitřním průměru 0,5 mm při teplotě 20 °C. Povrchové napětí vody ve styku se vzduchem je 73 mN/m, tíhové zrychlení 9,81 m/s2.

 (1,2.10-5 kg)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já