17. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Kapilára má vnitřní průměr 0,2 mm. Jak vystoupí benzen v kapiláře, která je skloněna v úhlu 30° vzhledem ke kapalině? Povrchové napětí benzenu je 29,1 mN/m, hustota 878,6 kg/m3.

 (13,5 cm)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já