18. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Petrolej vystoupil v kapiláře do výšky 13 mm a rtuť poklesla v kapiláře stejného průměru o 13,9 mm pod úroveň volné hladiny. Jak velké je povrchové napětí rtuti, je-li její hustota 13 600 kg/m3, hustota petroleje 800 kg/m3. Povrchové napětí petroleje je 27 mN/m.

 (491 mN/m)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já