19. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Vnitřní objem baňky rtuťového teploměru při teplotě 0 °C je 1 cm3. Obsah průřezu kapiláry při stejné teplotě je 1 mm2. Předpokládejme, že rtuť při teplotě 0 °C právě vyplňuje baňku teploměru. Určete délku sloupce rtuti v kapiláře teploměru při teplotě 100 °C. Součinitel teplotní délkové roztažnosti skla je α=5.10-6 K-1, součinitel objemové roztažnosti rtuti je β=0,18.10-3 K-1.

 (1,6 cm)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já