27. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Zamrzlé kovové potrubí má být rozmraženo indukovaným elektrickým proudem pomocí transformátoru. Jaké teplo je třeba k tomu, aby roztál led o hmotnosti 5,4 kg, jehož počáteční teplota byla -15 °C. Potřebné další údaje najděte v tabulkách. Vypočtěte dodanou elektrickou energii, má-li rozmrazovací zařízení účinnost 57 %.

 (1,96.106 J; 0,96 kWh)





 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já