18. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Kolik vodní páry o teplotě 100 °C je třeba zkapalnit, aby se uvolněným teplem ohřál 1 kg vody z 0 °C na 100 °C. Ostatní potřebné údaje vyhledejte v tabulkách.

 (185 g)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já