24. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Do 1 litru vody teploty 16 °C jsme vhodili 100 g železa teploty 520 °C. Konečná teplota vody byla 20 °C. Kolik vody se přeměnilo v páru. Potřebné další údaje najděte v tabulkách.

 (2,56 g)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já