1. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jaká je nejmenší relativní vlhkost vzduchu při teplotě 18 °C, jestliže při nočním poklesu teploty na 2 °C se na povrchu půdy vytvořila jinovatka? Potřebné další údaje najděte v tabulkách.

 (>34,2 %)


Relativní vlhkost 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já