2. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Absolutní vlhkost vzduchu je 8.10-3 kg.m-3. Určete hmotnost vody, která se zcela pohltila v koncentrované kyselině sírové H2SO4 po projití vzduchu o objemu 25 l.

 (0,2 g)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já