20. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Mezi dvěma vodorovnými deskami nabitého kondenzátoru, jejichž vzdálenost je 1 cm se nachází mikroskopická olejová kapička hmotnosti 6,4.10-16 kg. Mikroskopickým pozorováním bylo zjištěno, že kapička při napětí 400 V se mezi deskami volně vznáší. Horní deska má vyšší potenciál než deska dolní. Určete elektrický náboj kapičky.

 (-1,6.10-19C)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já