7. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Určete kapacitu deskového kondenzátoru o obsahu desek 0,01 m2. Desky jsou ve vzdálenosti 5 mm od sebe, když kondenzátor až do poloviny ponoříme do petroleje, který má relativní permitivitu 2.

 (26,6 pF)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já