1. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Pro kyvadélko bylo měřením zjištěno, že m=0,23 g, l=50 cm, s=40 mm. Jak velká elektrická síla na ně působila? 

 (1,8.10-4 N)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já