11. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Na bodový náboj 5.10-9 C umístěný v elektrickém poli působí ve vakuu síla 10-5 N. Určete intenzitu elektrického pole v místě náboje a velikost náboje tvořícího pole, jsou-li oba náboje vzdáleny 0,5 m.

 (2.103 N/C; 5,6.10-8 C)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já