3. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Dva bodové elektrické náboje ve vzdálenosti 11 cm od sebe působí vzájemně ve vakuu na sebe silou jako v terpentýnu ve vzdálenosti 7,4 cm. Určete relativní permitivitu terpentýnu.

 (2,2)





 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já