14. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Vnější obvod s odporem 3,8 Ω je připojen ke zdroji elektrického napětí 12 V. Obvodem prochází proud 3 A. Určete vnitřní odpor zdroje.

 (0,2 Ω)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já