5. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jakou hmotnost má měděný drát dlouhý 1 km, je-li jeho odpor 5,735 Ω?

Hustota mědi je 8 960 kg.m-3. Měrný odpor je 0,016 78 μΩ.m

 (26 kg)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já