1. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Při napětí 3,6 V na koncích lineárního vodiče jím prochází proud 72 mA. Jaké je napětí na koncích, prochází-li tímto vodičem proud 1 A? Jaký elektrický odpor má vodič?

 (50 V; 50 Ω)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já