8. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Hliníkové vedení elektromotoru má při teplotě 20°C odpor 50 Ω. Jaký odpor má při provozní teplotě 70°C?

Teplotní součinitel elektrického odporu hliníku je 4,4·10-3K-1.

 (61 Ω)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já