2. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Nikelinový drát má délku 1,25 m. Jakou délku by měl konstantanový drát stejného odporu a obsahu průřezu? Měrný elektrický odpor nikelinu je 0,40 μΩ.m, měrný elektrický odpor konstantanu je 0,49 μΩ.m

 (1 m)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já