11. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Na svorky baterie, která má elektromotorické napětí 4,5 V a vnitřní odpor 0,9 Ω, připojíme rezistor o odporu 8,1 Ω. Jaký proud bude procházet obvodem? Určete zkratový proud.

 (0,5 A; 5 A)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já