7. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jak dlouho byla připojena žehlička s příkonem 450 W k síti, jestliže elektroměr udává spotřebu 1,5 kWh?

 (3 hod 20 min)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já