10. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Do sítě 220 V jsou připojeny sériově dvě žárovky na napětí 110 V, jedna 25 W a druhá 100 W. Jaké napětí je na každé žárovce?

 (176 V; 44 V)


 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já