4. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Určete chemický ekvivalent olova, je-li chemický ekvivalent zinku 32,69·10-6kg/C a vyloučí 5 g zinku z roztoku olovnaté soli 15,845 g olova.

 (103,6·10-6kg/C)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já