14. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Z 80 m vysoké věže byla vystřelena koule vodorovným směrem rychlostí 500 m/s. Kdy, v jaké vzdálenosti a jakou rychlostí dopadne na vodorovnou rovinu?

 (4s, 2000m, 501m/s)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já