18. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jaký elevační úhel musí mít dělo, má-li střela počáteční rychlost 500 m/s, má-li se zasáhnout cíl vzdálený 5000 m? Určete i druhý úhel, při kterém je při stejné počáteční rychlosti dolet stejný.

 (5°39' a 84°21')

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já